Ett Ton Grönare UF

Ett Ton Grönare


icon

Ett Ton Grönare UF ska i framtiden ses tillbaka på som ett initiativ för en grönare värld.

Genom oss kan du klimatkompensera livet. Vår tjänst går ut på att du köper klimatkompensation på till exempel ett ton koldioxid. Det vi gör då är att vi begränsar företagens möjlighet att släppa ut skadliga växthusgaser samtidigt som vi investerar i klimatvänliga projekt. Detta gör att du, genom vår klimatkompensation, gör skillnad, både idag och i framtiden.


Våra klimatkompensationer finns att köpa här


tillsammans med olika klimatsponsringar minskar vi det framtida utsläppet med det tonnet du köpt. Det gör att du genom oss är du klimatkompenserad och jobbar mot en grönare värld.


Info om utsläppsrätter


Inom EU finns ett system med så kallade utsläppsrätter, där varje utsläppsrätt är värd ett ton koldioxid. Dessa utsläppsrätter köps av företag inom EU och sedan förverkas lika mycket utsläppsrätter som mängden ton koldioxid företagen släppt ut. Vissa företag säljer sina kvarstående utsläppsrätter till andra företag så att de i sin tur kan släppa ut koldioxid.

Här kommer vi in. Istället för att ett företag säljer till ett annat köper vi in utsläppsrätter. Företag kan inte släppa ut detta ton koldioxid och eftersom vi håller i rättigheterna till detta ton och förblir det således icke-utsläppt. Detta leder i sin tur till att efterfrågan på de kvarvarande utsläppsrätterna ökar och därmed priset för att släppa ut.

Inom en snar framtid kommer företagen välja en mer klimatsmart väg för att slippa köpa utsläppsrätterna därför att de blir dyrare och dyrare. På det här viset kan även mindre aktörer, som ETG UF, påverka och göra det dyrare för företagen att släppa ut skadliga växthusgaser, ett ton åt gången.